เราต้องการนำแนวคิดที่ดีที่สุดจากความคิดเดิม และปรับใช้ใหม่ให้เหมาะกับวิถีชีวิตสมัยใหม่  เราต้องการทำสิ่งนี้ในแบบที่จำกัดความเสียหายสำหรับอนาคตต่อโลกของเรา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ และให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมสำหรับงานประจำวันที่ยุติธรรม

ที่ชุมชน T77 (ต้นกล้า) เราเห็นและสัมผัสกับบางสิ่งที่แตกต่าง พื้นที่ดินบางส่วนที่นี่และบ้านไม้ทรงไทยเดิมยังรักษาให้คงอยู่และไม่ได้สร้างอะไรขึ้นให้มาก พื้นที่ 'เก่า' สวยงามแห่งนี้ มีต้นไม้ใหญ่และร้านกาแฟทรงไทยเดิม ช่วยเสริมการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ - นี้ได้ทำให้เราหลบหนีออกจากเมือง (ที่แสนจะวุ่นวายได้) บ้าง!

เราต้องการอนุรักษ์สิ่งนี้และปรับปรุงมันเพื่อแน่ใจว่าพื้นที่สีเขียวนี้ทรงคุณค่า นอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างให้นักวางแผนผังเมืองและนักพัฒนามีวิธีพิจารณาถึงโครงการเกี่ยวข้องกับเมืองในอนาคต

We want to take the best of the old, tried and tested ideas and re-invent them for modern lifestyle. We want to do this in a way that limits future damage to our world, enhances the living environment and provides fair income.

At the T77 (Sprout) Community we see and experience something different. Some of the land here and original Thai style wooden houses were retained and not heavily built upon. This beautiful 'old' area, with mature trees and an old thai sty;e cafe has enhanced the modern lifestyle - It has provided an escape from the city for us!

We want to preserve this and indeed enhance it to ensure this green space is valued. Also setting an example to city planners and developers how to think about urban projects in the future.

Sproutbook

About Sprout Story

Thaland's top platform for exciting products & services with a focus on sustainability and small business for our supply. Plus a great place for education, resources, community & entertainment!

DISCOVER MORE

Sprout Story Marketplace

71 Soi Rimklong Phra Kanong Sukumvit 77 Phra Khanong Nua Wattana, Bangkok, Thailand 10110
ซอยริมคลองพระโขนง สุขุมวิท 77 พระโขนงเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110

DISCOVER MORE

Cookie Policy PDPA

This website uses Cookies for a better experience. Click 'OK' or browse to another page to accept.

Cron Job Starts